EN ANNAN SORTS TRÄDGÅRD. Boken om Killahusets trädgård på Österlen

Det började med att författaren Mia Gröndahl blev med en liten gård på Österlen för snart fyrtio år sen. Boken EN ANNAN SORTS TRÄDGÅRD berättar hur åkern har blivit ett paradis för människor, djur och växter. För den som vill odla vilt, vackert och hållbart är Killahusets trädgård ett uppskattat besöksmål på Österlen. EN ANNAN SORTS TRÄDGÅRD är en livfull och mycket personlig berättelse som tar med oss till trädgårdens många rum och visar hur de växte fram ur den gamla jordbruksmarken. Här finns en rikedom av växter som presenteras i ett generöst bildmaterial. På vägen genom trädgården delar Mia Gröndahl med sig av sina tankar och erfarenheter, katastroferna genom åren och de nya, kreativa möjligheterna som tagits till vara. Det är också en berättelse som rör sig längs en flera tusen år lång tidslinje, med nedslag i trädgårdens förhistoria som offermosse och 1800-talets ursprungliga gamla täppa. Vi möter författarens läromästare, några av Österlens trädgårdslegendarer, och då och då dyker familj och vänner upp som fyllt trädgården med växter och minnen. På så sätt kan man säga att EN ANNAN SORTS TRÄDGÅRD även har blivit en annan sorts trädgårdsbok.

Mia Gröndahl är journalist, fotograf och författare. Efter ett långt yrkesliv i Mellanöstern, Jerusalem och Kairo, är författaren idag fast boende på Österlen. Bland Mia Gröndahls tidigare trädgårdsböcker finns Österlens gamla rosor (2016), Äppelriket – när äpplet blev en frukt för alla (2002), Österlenska trädgårdar (1998).

Mia Gröndahl

Mia Gröndahl i sin annorlunda trädgård Killahuset