Antologin-om-Christina-Piper

Makt och skaparkraft. En antologi om den makalösa Christina Piper.

MAKT OCH SKAPARKRAFT.

En antologi om den makalösa Christina Piper.

Vem var den makalösa Christina Piper? Ständigt aktiv, orädd och beslutsam styrde hon ett imperium av slott, gårdar och olika affärsintressen. 1720 lämnade Christina högkvarteret i Stockholm och intrigerna vid hovet för att bosätta sig i Skåne. Flytten blev en nytändning för den 47-åriga grevinnan, änkan och fembarnsmamman. Hennes lyckade investering i Alunbruket i Andrarum gjorde Christina Piper till en av Nordens främsta företagare under första halvan av 1700-talet. Hur påverkades Christina av sin samtid och hur påverkade hon den? Tretton författare ger här sin bild av Christina Piper som entreprenör, godsägare, byggfru, trädgårdsanläggare, mecenat, pietist, äktenskapsmäklare och mor – allt samlat i antologin MAKT OCH SKAPARKRAFT. En antologi om den makalösa Christina Piper.

I antologin medverkar följande författare: Svante Norrhem (förord), Carolina Brown, Kekke Stadin, Eva Helen Ulvros, Mia Gröndahl, Johan Brandtler, Ida Asp, Peder Lamm, Christoffer Åhlman, Gert Lagerstedt, Gunnar Wetterberg, Andreas Önnerfors, Martin Dackling och Brita Planck.

Redaktörer för boken: Mia Gröndahl och Helena Rietz.

Boken är utgiven av kulturföreningen Christinas Wänner i samarbete med förlaget Gröndahl&Rietz.